Bogen rummer hovedsageligt moralfilosofiske og livsfilosofiske emner

Baby Jane Doe er fortællingen om et multihandicappet barn, som fødtes i USA i 1983. Hvad skal man gøre med barnet? Lade det operere – eller lade være? Barnets tilstand er så ringe vurderer nogle læger, at selv om man opererer, vil barnet dog ikke få nogen livskvalitet. Fortællingen er et lærestykke i, at selv om man søger ekspertbistand, af hvad art den end er, så kan man dog ikke være sikker på at træffe den rette beslutning. På den anden side, hvis man på forhånd har indhentet de bedst mulige oplysninger på det foreliggende grundlag og derpå træffer sin beslutning, så vil man i moralsk forstand ikke være at klandre, hvis man tager fejl.

Temaet Egoisme og samarbejde handler om, at der ikke er noget moralsk positivt i at opføre sig egoistisk. Det ved man måske nok i forvejen ved hjælp af sin sunde fornuft. Emnet her leverer imidlertid også argumenterne herfor – dels rent teoretisk dels ved hjælp af to fortællinger: Hjortejagten og Fangens dilemma.

Fortællingen Bedste venner er oprindeligt en novelle skrevet af Leif Davidsen, her er den bearbejdet på den måde, at historien ind imellem brydes af for at stille eleverne over for nogle spørgsmål, som de bør tage stilling til undervejs, spørgsmål der handler om, hvordan de evt. selv kunne tænkes at reagere, hvis de var i den givne situation.

Menneskelig værdighed. Med udgangspunkt i den tyske filosof, Immanuel Kant, drøftes menneskets status i skaberværket, og spørgsmålet drøftes, om man altid skal tale sandt, eller om der kan findes situationer, hvor en løgn kan forsvares?

Bogens sidste afsnit omhandler Den frie vilje. Med udgangspunkt i myten om Adam og Eva og Syndefaldet diskuteres den frie vilje over for determinisme. Afsnittet munder ud i spørgsmål til eleverne om den frie vilje og frihedsbegrebet.

Et gennemgribende forhold at beskæftige sig med i denne bog er imidlertid argumentet. Mange argumenter opstilles i bogen, derfor indledes den med et minikursus i argumentation. Dette er hverken fyldestgørende eller yder hele teorien om argumentation retfærdighed, men det kan måske alligevel skabe en smule nysgerrighed til, hvad det vil sige at argumentere. For videre arbejde med dette henvises til litteraturlisten bagest i bogen.

Pris kr. 119,00