Om forlaget

Forlaget Resen så dagens lys i efteråret 2005.

Forlaget har som udgivelsespolitik at udgive en bogserie, som vi har kaldt Håndsrækninger.

Det hedder bøgerne, fordi de er tænkt som et forhåbentligt gavnligt arbejdsredskab for dansklæreren.

Indtil videre har Håndsrækningerne haft to forskellige mål.

Det ene mål er at præsentere et portræt af nogle forfatterskaber af nogle af vore mest afholdte og/eller sære forfattere.

Disse bøger er bygget ensartet op. I første del af bogen præsenteres forfatterskabet, og i anden del findes der forslag til opgaver til udvalgte og repræsentative værker fra forfatterskabet.

Det er ønsket på denne måde at kunne præsentere et forfatterskab i sin totalitet — men også at udvælge værker, som er relevante og typiske for forfatteren. Og som det derfor kunne være godt at arbejde med i litteraturundervisningen.

Det andet mål er at præsentere et filosofisk problem, som kan belyses i den ny børne– og ungdomslitteratur. Ikke som en modvægt til kanonlitteraturen, men som et supplement.

Det er håbet på den måde at kunne bidrage til, at litteraturlæsningen i folkeskolen kan løfte sig op til at tale om temaer, som har principiel betydning for det at være menneske.

Man kan sige det på den måde, at forslagene til disse læsninger tager fat, hvor den elementære tekstanalyse giver slip.