Hvorfor bør man i grunden arbejde med filosofi i skolen?
Hvis filosofien er så vanskelig at have med at gøre, som man tit får indtryk af, er det så overhovedet rimeligt?
Og hvilken slags filosofi skulle det i givet fald være? Er det overhovedet muligt at pege på en filosofi, som på én gang er almen og i samklang med den kulturtradition, der er vores?  Og kan det være værdifuldt at introducere sådan en filosofi i skolen - i børnenes verden? Kan børn overhovedet tænke filosofisk?

Der kan stilles et helt katalog af spørgsmål til denne form for undervisning. Og man kan endelig spørge: Hvis undervisningen ikke er fagligt forankret, giver den så mening? For filosofi er jo ikke et fag?
Når det alligevel skal hævdes, at det er meningsfuldt at dyrke filosofien i skolen i form af den filosofiske samtale, så skyldes det ikke mindst truslen om, at menneskelivet i moderniteten er alvorligt truet af – især - mangel på fordybelse.

Oplæggene i denne bog tænkes ikke anvendt i ét forløb. Brug dem skønsomt og brug kun de samtaleoplæg, som du synes passer til dine elever. Nogle vil sikkert være for lette, andre måske for svære, fordi de kræver for megen abstrakt tænkning. Gem dem så hellere til eleverne har nået den fornødne modenhed.

 

Håbet vil være, at du og dine elever får mange gode oplevelser på vejen gennem undren og samtale til begrebsafklaring og (forhåbentlig øget) nysgerrighed efter, hvad filosofi i grunden er.

Pris kr. 119,00