7 grunde til at læse romaner

I denne bog vil vi opstille 7 grunde til at læse. Inden for hver begrundelse vil vi beskrive nogle værker. Og dette er, må det indrømmes, en kunstig skelnen, for ethvert værk bør naturligvis – for at kunne opfattes som tilfredsstillende læsning - omfattes af alle 7 gode grunde – men her bruger vi en kunstig mulighed for at specificere de enkelte grunde ud, fordi romanerne tydeligt viser sig at kunne læses inden for den enkelte specifikke begrundelses ramme.

 

Derudover vil vi gøre opmærksom på, at de bøger, der omtales i det følgende, er nye børnelitterære værker – for her gør de samme forhold sig naturligvis gældende. Om en børnebog holder en litterær standard eller ej skal vises ved, om den opfylder nøjagtigt de samme krav som en bog for voksne. Arkitekten Steen Eiler Rasmussen, som var medlem af det danske akademi sagde fx følgende:

Når det danske Akademi vil højne sansen for det danske sprog, er det nødvendigt at begynde med det, som børnene læser (…) Når Det danske Akademi nu vil gøre en indsats for at højne børnebogen, må man jage en pæl gennem den opfattelse, at det skulle dreje sig om et anden klasses produkt. Det er særlig vigtigt, at netop børnebogen er første klasses.(…) Det, der gør en god børnebog er det samme der altid skal til for at gøre en bog til et godt kunstværk. Nemlig et levende, bevæget sind, en fantasi, der udfolder sig i en fast lovbunden form og udtrykker sig i et sprog, der er klart og brillant. (Citatet kan læses i Thomas Bredsdorff m. flere: Bogens virkelighed, Gyldendal, 1999 – side 194/195).

 

Med dette in mente vil vi i denne sammenhæng forsøge at undersøge børnebøgerne, der præsenteres undervejs i bogen.

Ganløse i oktober 2010
Eiler Jensen