Ny udgave af Det Onde
udkommet oktober 2008

Ny udgave 2008

Ondskaben har optaget mennesket til alle tider. Der findes mange forskellige meninger om, hvorfor det onde findes i vores tilværelse. Det onde er det, der sår splid. Det onde er det, der nedbryder fællesskaber.
Det onde er det, der skaber lidelse - hvad enten det opstår ad naturlig vej (naturkatastrofer) eller er forårsaget af menneskers beslutninger - fx krige.

Denne håndsrækning sætter fokus på det ondes problem, således som det kan iagttages i forbindelse med arbejdet med litteratur.

Enhver litterær udfoldelse handler om, hvorledes mennesker opfører sig over for hinanden. I ethvert litterært værk må der være en konflikt (konflikt kommer af latin: confligere og betyder ,,at støde sammen”). Hvis ikke der var nogen sammenstød, ville værket formodentligt være uinteressant for de fleste. Konflikten fører ofte til lidelse hos en eller flere, og dermed er det onde repræsenteret.
En undersøgelse af dette problem - og en drøftelse af dets mulige løsning - hører naturligt med til arbejdet med tekster i folkeskolens danskundervisning.

Et udvalg af romaner vil blive præsenteret til belysning af det ondes problem. Men der vil først blive præsenteret et teoretisk afsnit om, hvorledes man gennem tiden har set på ondes uomtvistelige tilstedeværelse.

Følgende romaner bliver inddraget:
Bodil Bredsdorff: Børnene i Kragevig -
bind 1: Krageungen
Louis Jensen: Den kløvede mand
Bent Haller: Mig og Fanden
Jane Teller: Intet
Bjarne Reuter: Under kometens hale
Sam Mills: Drengene der frelste verden

Pris kr. 139,00