Peter Mouritzen - et forfatterskabsportræt

Forord

Det Danske Akademis børnebogspris, Silas-prisen blev stiftet i 1999 af Cecil Bødker med en donation, der muliggør, at den hvert andet år kan tildeles en prismodtager med 100.000 kr. I november 2003 tilfaldt prisen forfatteren Peter Mouritzen for hans samlede børne- og voksenlitterære forfatterskab.

I anledning af tildelingen lyder det i begrundelsen:

 

Et godt valg - og velfortjent al den stund forfatterskabet med sine genre- og formeksperimenter og sin vedholdende interesse for at afsøge området mellem fantasi og virkelighed for længst har sikret sig en central plads i moderne dansk børnelitteratur.
Det er krydsfeltet mellem ufornuft, angst og ondskab, der har Mouritzens særlige interesse. Og det er her i det irrationelles minefelter, hvor mennesker efter bedste evne forsøger at træde i karakter, skrivesonden stikkes ind og tilstande sprogliggøres.

Når man læser Peter Mouritzens bøger er man altid god underholdt. Og der er vel at mærke tale om underholdning i den rigtig gode forstand. Spændende, mystiske, gotiske og læseværdige bøger med holdning.

Man er i læsningen aldrig i tvivl om, at Peter Mouritzens oprindelige inspirationskilde er det absurde. Hans værkerer gennemsyret af absurde påfund. Men også af spændende, gysende og ”ulækre” påfund.

 

Absurdismen, som slog igennem både i litteraturen og på scenen i 50’erne og 60’erne, handler om, at verden kan tilbyde sig fuldkommen meningsforladt og uden sammenhæng.

De sceneforfattere, som Mouritzen kan have ladet sig inspirere af, er naturligvis store kræfter som Samuel Beckett (1906-1989) med fx dramaer som Slutspil og Glade Dage og Eugene Unesco (1909-1994) med skuespillene Næsehornet og Den skaldede Sangerinde. En dansk forfatter, der ligeledes kunne være kilde til inspiration, er Peter Seeberg (Eftersøgningen).

 

Mouritzen siger selv i et interview om inspirationen i absurdismen:
Det var en helt anden verden der foldede sig ud for mig deroppe på scenen. En verden der stod i stor kontrast til bedsteborgerskabets begrænsede udsyn som jeg var vokset op med, og som med sit markante skæve syn på verden pludselig kastede et helt anderledes lys på tilværelsen. Et lys som kom til at forme min personlige udvikling, og som har gjort mig til den jeg er i dag. Min drivkraft i mine møder med børn i dag er derfor at forsøge at give dem en lignende oplevelse, at indvie dem i at kunstens væsen er at vise os andre dimensioner og vinkler på vores liv. Som pointen i Biblens lignelse om de talenter man får betroet, skal man ikke blot grave sine betroede talenter ned som den dovne tjener gjorde. Man skal give dem videre, få dem til at blomstre og sætte nye frø.

Alt dette oplever man til fulde, når man læser Peter Mouritzens værker, hvis univers er spækket med mærkværdigheder. Men der er hele tiden en mening med galskaben. Når Mouritzen udfordrer os i fx Knokkelhånden, hvor en skelethånd spiller en afgørende rolle – eller i Dødningedukken, så gyser vi og ønsker (måske?) at vise det gyselige bort. Men vi er jo aldrig længere væk fra virkeligheden end at det hele kan genkendes – ikke mindst fordi vi i egen meddigtning kan genkende, hvad der berettes om, fra vores egen fantasi, men måske bare ikke var klar over, at vi kendte til.

Ubønhørligt fører Mouritzen os med ud på det dybe vand, hvor det, vi oplever, kan gøres til genstand for en overvejelse over, hvad det er for en verden, vi lever i.
Og det uanset vi tror på, at knokkelhænder kan drive deres selvstændige spil eller en død pige kan bringe en ellers i øvrigt rationelt indstillet forfatter fra koncepterne, så han går i krig med de dybeste kræfter, et menneske rummer, så det er selve livet, der står på spil.

Siger man Peter Mouritzen må man også sige: Dybdepsykologi – de inderste kræfter, menneskesindet rummer, og som vi kan have det godt med, hvis vi vil – eller kan have det noget så forfærdeligt med, hvis vi fornægter afgørende sider af vort usle liv.

Bogen er bygget op på den måde, at der først gives et rids (ikke fuldstændigt) over Peter Mouritzens forskellige slags bøger: billedbøger, noveller, romaner. Dernæst følger et rids fra Mouritzens univers, som her er en vandring rundt i dybdepsykologien og dermed i de kræfter, som mennesket let kommer til at anse for at være de onde.

Endelig er der opgaveforslag til flere af værkerne.
Det er et håb, at denne Håndsrækning vil kunne bruges i Folkeskolens danskundervisning på en måde så både forfatterens værk føles rimeligt præsenteret og enkelte værker kan gennemarbejdes på ordentlig vis. Håndsrækningen er at betragte som en mini-monografi. Det er med andre ord ikke forfatteren selv, men hans værker, der er i centrum.

 

Pris: kr. 139,00